top of page

TECHNICKÉ PARAMETRE OBKLADOVÝCH TEHLIČIEK STAVFERKA

Na tejto stránke nájdete CE certifikáty vybraných výrobkov a Vyhlásenia o parametroch.

Z dôvodu neustáleho rozširovania výroby budeme postupne pridávať ďalšie dokumenty a získané certifikáty.

Jednou z najdôležitejších vecí vašej spokojnosti je, že kladieme dôraz na:

  • najvyššiu kvalitu vyrábaných produktov a poskytovaných služieb,

  • prísne dodržiavanie technologických podmienok a postupov,

  • environmentálne šetrnú výrobu našich produktov,

  • dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Technické posúdenie kvality obkladové tehličky STAVFERKA
Skúšky kvality tehlového obkladu STAVFERKA
bottom of page